Efektivita medicínskych zariadení

enterprise

Nemocnice sú zložité systémy a ich riadenie je náročný proces. Ak sa však do riadenia zapojí umelá inteligencia a výkonný softvér, výsledkom je vyššia efektivita, nižšie náklady, ale aj lepšia zdravotná starostlivosť a väčší komfort pre pacientov.


Prevádzka nemocníc a zdravotníckych zariadení prináša viaceré veľké výzvy. Ide napríklad o riadenie pohybu pacientov po priestoroch, distribúciu zdravotníckych pomôcok, plánovanie vyťaženosti personálu, ale aj diagnostických a liečebných prístrojov, logistiku zásobovania, distribuovanie stravy či výdaj liekov hospitalizovaným pacientom. To sú pritom iba niektoré oblasti, v ktorých môže pomôcť softvérové riešenie, ktoré bude vyhodnocovať jednotlivé procesy a optimalizovať ich na základe inteligentných predikcií. Nemocniciam pomôže lepšie využívať vlastné zdroje a pre pacienta bude návšteva lekára omnoho kratšia a efektívnejšia.


Používané technológie: C#, TypeScript+


Viac informácií