Hlavné témy v oblasti Point of Care testovania
Informácie zamerané na aktuálne point of care témy, od prípadových štúdií až po klinické informácie

Point of care riešenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali okamžité, vhodné a jednoduché diagnostické testovanie. Počnúc oddelením urgentného príjmu až po ambulanciu lekára, rozhodnutia týkajúce sa liečby pacienta možno uskutočniť ihneď, výsledkom čoho je lepšia bezpečnosť pacienta, lepšie klinické výsledky a celková spokojnosť pacienta.


Share this page: