Plazmatické proteíny

Systémy určené na analýzu plazmatických proteínov od spoločnosti Siemens Healthineers prinášajú presné výsledky a poskytujú úplný diagnostický obraz o stave ochorenia pacienta pre dosiahnutie lepších klinických výsledkov. S najširšou ponukou spoľahlivých špecializovaných analyzátorov spoločnosť Siemens Healthineers poskytuje istotu pri rozhodovaní o liečbe pacienta.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.