Testujte inteligentnejšie. Analyzujte rýchlejšie.
Vďaka excelentným jednotným klinickým pracovným postupom od spoločnosti Siemens Healthineers môžu pacienti dostať odpovede na najdôležitejšie otázky.

V prípade klinickej diagnostiky zohráva dôležitú úlohu nielen vedecký, ale aj komerčný prístup, ktorých súčinnosť definuje jej celkovú úspešnosť. Siemens Healthineers prepája silné stránky v oblasti vedy a podnikania kombináciou rozsiahlej ponuky požadovaných testov s automatizáciou a IT riešeniami, ktoré transformujú laboratóriá so zameraním na efektívnejší výkon.


Share this page: