Siemens klinické laboratóriá
Váš zdroj pre sprievodnú diagnostiku a testy s vysokou komplexnosťou

Siemens Healthineers Clinical Laboratory (SCL) vyvíja inovatívne, vysoko komplexné testovacie riešenia pre klinické laboratóriá, čo vedie k pokroku v oblasti personalizovanej medicíny.

V rámci partnerstva s významnými farmaceutickými spoločnosťami, SCL pracuje na vývoji najmodernejších diagnostických testov a slúži ako expertné klinické laboratórium pre špecializované, vysoko komplexné laboratórne testy určené na použitie v klinických štúdiách.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.