Príbehy pacientov

Za každým výsledkom testu sa skrýva príbeh pacienta. Nižšie možno nájsť videá o pacientoch spoliehajúcich sa na výsledky testov, ktoré im môžu zmeniť život, ako aj ďalšie všeobecné klinické informácie o kardiovaskulárnom ochorení, žltačke typu C, rakovine prsníka a zdraví žien.

Isabelle’s Story (Cardiovascular Disease)

Richard’s Story (Kidney Disease)

George’s Story (Hepatitis C & Liver Disease)


Share this page: