Produkty pre analýzu krvných plynov
Prispôsobené potrebám zákazníka, vzájomne prepojiteľné a kompletné riešenia

Naše portfólio produktov pre analýzu krvných plynov znižuje komplexnosť a zvyšuje efektivitu činností, pričom poskytuje flexibilné a dlhodobé riešenie. Majte dôveru vo výsledky pacientov získané pomocou analyzátorov s prispôsobenou konfiguráciou. Počnúc ručnými a končiac stolovými, tieto systémy poskytujú korelujúce výsledky bez ohľadu na to, kde sa testovanie uskutočňuje.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.