Personalizovaná starostlivosť pri rakovine
Pozrite sa lepšie. Nahliadnite ďalej.

Starostlivosť pri rakovine je náš výraz pre moderné technológie, ktoré Vám pomáhajú vidieť lepšie a pozerať sa ďalej pred seba popri celej pretrvávajúcej starostlivosti. Naše portfólio Vás oprávňuje, aby ste mohli realizovať všetky svoje možnosti - čo Vám umožňuje dosahovať lepšie výsledky u pacientov.

1The information shown herein refers to products of 3rd party manufacturer’s (ArtemisTM, Eigen)and thus are in their regulatory responsibility. Please contact the 3rd party manufacturer for further information.