POC informačné technológie
Sledujte a riaďte celý POCT proces vo všetkých oblastiach zdravotníctva

POC Ecosystem ™ je otvoreným riešením, kde informačné technológie spájajú prístroje a prostredie point-of-care za účelom zjednodušenia a štandardizácie pracovných postupov či výrazného zníženia pracovnej záťaže obsluhy prístrojov prostredníctvom automatizovaných procesov a centralizovaného riadenia.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.