Hemostáza

Naše komplexné portfólio výkonných hemostatických systémov a riešení z oblasti IT spolu s rýchlym a kvalitným servisom je navrhnuté za účelom zjednodušenia pracovných postupov, zvýšenia pracovnej efektivity a podpory lepšej starostlivosti o pacientov.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons, their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.