Hematológia
Dosiahnite presné výsledky bez veľkých sledovacích systémov, drahého farbenia alebo reflexných testov.

Hematologické systémy spoločnosti Siemens Healthineers poskytujú presné výsledky pre laboratórne testovanie krvných obrazov. S využitím koncepcie praktickej automatizácie laboratóriá ponúkajú klinickým pracovníkom výsledky pre optimálnu liečbu pacientov s cieľom zjednodušiť postupy a dosiahnuť vyššiu produktivitu bez nákladných diagnostických systémov, drahého farbenia alebo reflexných testov.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons, their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.