Development centrum SK

Development Center

Contact Us

Čo je Development Center

Náš tím viac ako 270 špecialistov v Bratislave, Žiline a Košiciach vytvára inovatívne softvérové riešenia pre produkty Siemens Healthineers. V spolupráci s medicínskymi odborníkmi, doktormi, posúva hranice lekárskej diagnostiky.

Od roku 2011 tvoríme kódy, ktoré reálne zachraňujú zdravie a životy pacientov na celom svete. Úzko spolupracujeme s ďalšími medzinárodnými tímami. Pomáhame pri rozvoji presnej medicíny, automatizácii diagnostických procesov a digitalizácii zdravotnej starostlivosti, čím prispievame k efektívnejšej práci lekárov a vyššiemu pohodliu pacientov.

V rámci Development Center rastieme každý rok nielen počtom ľudí, ale aj z pohľadu know-how, rozsahu znalostí a služieb. Budeme otvárať nové témy, ako napríklad vývoj inovatívnych funkcií pre eHealth portály a aplikácie pre svetový trh. Sme pripravení na ďalší krok - na zdieľanie informácií a znalostí, ktoré pomôžu zdravotníctvo transformovať a posunúť vpred. Práve vďaka práci našich zamestnancov pomáhame tam, kde je to potrebné.

Stredobodom našich nových digitálnych služieb a obchodných modelov sú dáta. Z rozsiahlej bázy našich prístrojov inštalovaných naprieč celým reťazcom zdravotnej starostlivosti – od prevencie cez diagnostiku až po terapiu – získavame užitočné poznatky, ktoré prinášajú nové príležitosti.

Ako pracujeme

Keďže úloh neustále pribúda, od augusta 2015 sme vo vývoji vytvorili viac ako 100 nových, sofistikovaných pracovných miest. Naša oblasť pôsobenia sa rozširuje o témy ako umelá inteligencia a dátová analýza a o poskytovanie interných IT služieb, ako sú cloud architecture či application management.

Na väčšine projektov pracuje vždy viac tímov v rôznych krajinách a sú zložené zo 7 až 10 členov . Pokrývajú všetky potrebné odbornosti - od definovania požiadaviek až po integráciu a testovanie. Ako odborníci plne zodpovedáme za jednotlivé časti nami vyvíjaného softvéru. Radi však pracujeme aj na sebe, a preto sa stíhame venovať aj vzdelávaniu sa a svojim záľubám – vždy sa tak máme s kolegami o čom porozprávať aj mimo pracovných tém.

Aké technológie a postupy najčastejšie používame:

 • Rôzne programovacie jazyky - najmä C#, TypeScript, C++, Java
 • Návrhové vzory
 • Statická analýza kódu
 • Test driven development
 • Kontinuálna integrácia
 • SCRUM

 

Experience Center

Náš tím viac ako 270 špecialistov v Bratislave, Žiline a Košiciach vytvára inovatívne softvérové riešenia pre produkty Siemens Healthineers. V spolupráci s medicínskymi odborníkmi, doktormi, posúva hranice lekárskej diagnostiky.

Od roku 2011 tvoríme kódy, ktoré reálne zachraňujú zdravie a životy pacientov na celom svete. Úzko spolupracujeme s ďalšími medzinárodnými tímami. Pomáhame pri rozvoji presnej medicíny, automatizácii diagnostických procesov a digitalizácii zdravotnej starostlivosti, čím prispievame k efektívnejšej práci lekárov a vyššiemu pohodliu pacientov.

V rámci Development Center rastieme každý rok nielen počtom ľudí, ale aj z pohľadu know-how, rozsahu znalostí a služieb. Budeme otvárať nové témy, ako napríklad vývoj inovatívnych funkcií pre eHealth portály a aplikácie pre svetový trh. Sme pripravení na ďalší krok - na zdieľanie informácií a znalostí, ktoré pomôžu zdravotníctvo transformovať a posunúť vpred. Práve vďaka práci našich zamestnancov pomáhame tam, kde je to potrebné.

Stredobodom našich nových digitálnych služieb a obchodných modelov sú dáta. Z rozsiahlej bázy našich prístrojov inštalovaných naprieč celým reťazcom zdravotnej starostlivosti – od prevencie cez diagnostiku až po terapiu – získavame užitočné poznatky, ktoré prinášajú nové príležitosti.

Technológie

Kde uvidíte našu prácu

Zobrazovacia diagnostika

 • syngo.via (Zobrazovacia časť softvéru)
 • Ultrazvuk (Zobrazovacia časť softvéru)
 • CT (Softvér skenera)
 • MR (Softvér skenera)
 • RTG produkty (Pracujeme na softvéri skenera)
 • lab
   

Laboratórna diagnostika
Pracujeme na platforme novej generácie pre automatizáciu
laboratórnej diagnostiky

 • radio


Terapia
Podporujeme systémy pre

 • rádioterapiu a terapiu časticami