Bred analysmeny. Hög kapacitet.

Atellica Solution är Siemens Healthineers innovativa lösning inom klinisk kemi och immunkemi som levererar resultat man kan lita på.
Over 175 assays for a complete disease-state picture

Med fler än 40 analyser under utveckling ger Atellica Solution er möjligheten att möta framtida analysbehov

 • Ett urval av nylanserade metoder är högkänslig Troponin I (TnIH), fria lätta kedjor (FLC-K och FLC-L) och aktivt B12 (AB12)
 • Atellica Solution ger laboratoriet snabba, högkvalitativa resultat på en plattform för kemi och immunkemi

Se hela menyn här

Kontakta oss

Banbrytande provflöde

sample management whitepaper

Med magnettransport har provflödet revolutionerats på Atellica® Solution. Akuta prover aspireras inom 60 sekunder efter första streckkodsidentifieringen

 • Atellica Magline, den snabba magnettransportlösningen, möjliggör för akuta prover att snabbt förbigå rutinprover genom att styra provflödet i bägge riktningar
 • Varje prov hanteras enskilt vilket ger förutsägbara svarstider
 • Independent control over every sample for consistent, predictable turnaround time

Fyll i formuläret längst ned på sidan för att ta del av en artikel om magnettransportlösningen som revolutionerat provflödet.

Högkänslig Troponin I (TnIH)

TnIH

10 minuters analystid av högkänslig Troponin I (TnIH) för snabbare och säkrare diagnos

 • En högkänslig Troponin I-metod som uppfyller alla gällande riktlinjer
 • Hög sensitivitet och precision i nedre mätområdet gör det möjligt att mäta små, kritiska ändringar av seriella Troponin I-värden
 • Ger klinikerna möjlighet att snabbt och tryggt övervaka förloppet av patienter med bröstsmärtor

Läs mer om högkänslig Troponin I (TnIH) här

Smittsamma sjukdomar

Comprehensive menu for early detection of infectious diseases

Omfattande analysmeny för tidig identifiering av smittsamma sjukdomar

 • Högkvalitativa analysresultat med engångs-pipettspetsar eliminerar risk för provsmitta
 • Bidrar till förbättrat patientflöde med analyser som HBsAg II, CHIV, HCV och Syfilis, alla designade med hög sensitivitet, precision och analyskvalitet
 • Ökar effektiviteten med hjälp av HBsAg SMART-algoritmen som bidrar till att reducera antalet omkörningar och därmed förkortar svarstider

Fyll i formuläret längst ned på sidan för att ta del av en artikel om de kliniska fördelarna av HBsAg II

Fyll i formuläret nedan för att ta del av mer information

Genom att fylla i informationen nedanför kan du bli kontaktad av en Siemens Healthineers-representant eller få mer information skickat till dig via e-post.

*Required