syngoDynamics systemadministration
Siemens Healthineers Academy


Om kursen

Siemens kurs i syngoDynamics på huvudkontoret i Upplands Väsby. Kursen, som är en endagskurs, ger en grundläggande kunskap om hur syngoDynamics administreras. Verktyget Sysadmin samt vissa delar av Service Tools gås igenom. Hantering av felaktiga undersökningar och kopplingar till bokning lärs ut. Kursdeltagarna får också en översiktlig beskrivning av systemuppbyggnad, kopplingar till andra system och standarder som används.

Målgrupp

Systemadministratörer och superanvändare för syngoDynamics.

Kursinnehåll

  • Systemöversikt
  • Systemadministration
  • Hantering av felaktiga undersökningar

Kursdatum och plats

Kurs arrangeras på förfrågan.

 


Kursanmälan