syngoDynamics systemadministrationSiemens Healthineers Academy


Siemens Healthineers kurs i syngoDynamics. Kursen, som är en endagskurs, ger en grundläggande kunskap om hur syngoDynamics administreras. Verktyget Sysadmin samt vissa delar av Service Tools gås igenom. Hantering av felaktiga undersökningar och kopplingar till bokning lärs ut. Kursdeltagarna får också en översiktlig beskrivning av systemuppbyggnad, kopplingar till andra system och standarder som används.

Systemadministratörer och superanvändare för syngoDynamics.

  • Systemöversikt
  • Systemadministration
  • Hantering av felaktiga undersökningar

Kursen arrangeras på förfrågan. Anmäl ditt intresse via länken nedan eller kontakta oss på Siemens Healthineers Academy.

För frågor om kursen, kontakta oss på academy.se@siemens-healthineers.com.