syngo Dynamics Report Designer Grundkurs och WorkshopSiemens Healthineers Academy


Vi erbjuder både ett grundkurstillfälle och workshop för syngo Dynamics Report Designer. Detta ges vid två separata tillfällen.

Kursen fokuserar på struktur och funktioner i programmet Report Designer. Föreläsningar varvas med praktiska övningar på dator. Bland annat ingår en översikt över elementen som finns i Report Designer, hur man ändrar parametrar samt hur man lägger till och tar bort information.

Workshopen är av mer interaktiv karaktär där vi går igenom avancerade funktioner för beräkningar, layout, observationer och frasgenerering samt nya funktioner i senare versioner. Vi tänker oss också att deltagarna delar med sig av egna erfarenheter om hur svarsmallar används på den egna kliniken. Tillfälle att framföra idéer och önskemål om förbättringar och funktioner. 

Grundkurs: Systemadministratörer eller andra som arbetar eller kommer att arbeta med design av rapporter och arbetsblad i syngo Dynamics version VA40.

Workshop: Användare som tidigare gått grundkursen och/eller på egen hand arbetar med Report Designer-verktyget idag.

Grundkurs:

  • Struktur och funktioner i Report Designer
  • Praktiska övningar

Workshop:

  • Avancerade funktioner för beräkningar, layout, observationer och frasgenerering
  • Nya funktioner i senare versioner
  • Tillfälle att framför nya idéer

Grundkurs:

Datum: 21-22 mars 2023

Plats: Solna, Siemens Healthineers kontor


Workshop:

Datum: 23-24 mars 2023

Plats: Solna, Siemens Healthineers kontor

För frågor om kursen, kontakta oss på academy.se@siemens-healthineers.com