Kurs i MR säkerhet för röntgensjuksköterskorSiemens Healthineers Academy


Denna kurs är en fördjupning av kursen MR Säkerhet för vårdpersonal och andra yrkeskategorier. Det är en teoretisk kurs på 3-4 timmar som riktar sig specifikt mot röntgensjuksköterskor som arbetar med magnetkamera. Under kursen kommer deltagarna även ges möjlighet till praktiska övningar i syfte att kunna orientera sig i MR miljön samt känna effekten av det kraftiga magnetfältet.

 

Röntgensjuksköterskor som arbetar eller ska börja arbeta med magnetkamera.

Som en introduktion inför kursen rekommenderas våran online kurs MR Safety PEPconnect.

Siemens Healthineers webbaserade utbildningsplattform.

  • Principerna bakom magnetisk resonans.
  • Vilka risker är förknippade med magnetisk resonans? Hur kan man minimera dessa risker?
  • Vad gör man vid nödsituationer?
  • Vilka nödstopp finns? Vart finns dessa och vilka funktioner har dom?
  • Benämning/märkning av utrustning

Att få en förståelse för vilka risker det finns med magnetisk resonans samt vad man bör tänka på för att minimera riskerna för person- och materialskador.

Kursen arrangeras på förfrågan. Anmäl ditt intresse via länken nedan eller kontakta oss på Siemens Healthineers Academy.

För pris och frågor om upplägg, kontakta oss på  academy.se@siemens-healthineers.com