Workshop med traumaradiologi som temaSiemens Healthineers Academy

CT GrundkursSiemens Healthineers Academy

Med anledning av nya nationella riktlinjer för DT trauma erbjuder Siemens Healthineers en dags workshop med traumaradiologi som tema. Vad är nytt i riktlinjerna? Hur implementerar vi det lokalt på sjukhuset?

Nya nationella riktlinjer för datortomografi vid trauma har publicerats av LÖF – säker traumavård 2020. En tryckt version av dessa distribueras till traumakoordinatorerna vid svenska sjukhus vid årsskiftet 20/21.

Med anledning av förändringarna så erbjuder vi en dags workshop på er klinik/sjukhus med traumaradiologi som tema, inklusive presentation och inläggning av nya protokoll i era datortomografer.

Under workshopen gås rutiner och arbetsflöde igenom för en standardundersökning av traumapatienten utifrån riktlinjerna. För kritiskt skadade patienter presenteras ett särskilt mer avancerat DT- protokoll. Därtill har rekommendationerna för undersökning efter penetrerande trauma och i katastrofsituationer ett särskilt avsnitt.

Workshopen leds av Bertil Leidner i samarbete med representanter från Siemens Healthineers. Bertil Leidner är senior radiolog, med mångårig erfarenhet av multidisciplinärt arbete omkring trauma och traumaradiologi samt med specialintresse för traumaprotokoll för DT.

Förmiddag

Genomgång av de nya riktlinjerna och protokollen tillsammans med röntgenklinikens ansvariga radiologer och röntgensjuksköterskor samt ansvarig fysiker. Implementering och anpassning av utarbetade protokoll i er CT.

Lunch

Lunchpresentation för samtliga på röntgenavdelningen.

Eftermiddag

Interndiciplinär genomgång och diskussion med av representativa delar av traumakommittén som läkare/sjuksköterskor från akuten, kirurgi/ortopedi, anestesiologi samt radiologi

Förutsättningar

  • Tillgång till datortomografer för inlägg av protokoll
  • Att ansvarig traumaradiolog, sjukhusfysiker och röntgensjuksköterska deltar
  • Att ansvarig traumakirurg och relevanta delar av traumakommittén deltar vid eftermiddagens diskussioner.

Workshop beskrivning som Pdf att ladda ner.

Workshopen arrangeras och planeras i samråd med verksamheten och hålls på plats hos er som kund.

En dags workshop 55 000 SEK exkl. moms.

Är din klinik intresserad och önskar få mer information skicka oss en intresseförfrågan eller kontakta oss på Siemens Healthineers Academy academy.se@siemens-healthineers.com