Tomograf SOMATOM X.cite z zespołem funkcji myExam Companion
Inteligentne obrazowanie. Niedościgniona precyzja diagnostyki.

CT scan machine SOMATOM X.cite
Tomograf SOMATOM X.cite z zespołem funkcji myExam Companion
 
Skontaktuj się z nami

Nasz jednoźródłowy tomograf komputerowy SOMATOM® X.cite otwiera erę inteligentnego obrazowania. Towarzyszący mu zespół funkcji myExam Companion w intuicyjny sposób prowadzi techników przez wszystkie badania realizowane przy pomocy tego sprzętu i pomaga dopasować kluczowe parametry do poszczególnych pacjentów. Dzięki temu technicy o różnym doświadczeniu mogą korzystać z pełni możliwości tego innowacyjnego, zaawansowanego tomografu, wyposażonego w lampę rentgenowską Vectron® i szeroki otwór gantry o średnicy 82 cm. Niezależnie od trudności diagnozowanego przypadku i rodzaju badania tomograf komputerowy SOMATOM X.cite z zespołem funkcji myExam Companion ogranicza nieuzasadnione odchylenia i zapewnia spójne wyniki oraz kompleksową diagnostykę.

Inteligentne obrazowanie. Niedościgniona precyzja diagnostyki.

Tomograf komputerowy SOMATOM® X.cite z zespołem funkcji myExam Companion pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału technologicznego urządzenia użytkownikom o różnym doświadczeniu. Poznaj innowacyjne cechy tomografu SOMATOM X.cite i dowiedz się, w jaki sposób zapewnia nowy poziom precyzji w tomografii komputerowej.

Cechy i zalety

Inteligentna nawigacja zapewniająca wyższą spójność diagnostyczną

Innowacyjny zespół funkcji myExam Companion został zaprojektowany dla ułatwienia i usprawnienia pracy personelu obsługującego tomograf.

 • Interaktywne wsparcie: myExam Companion prowadzi techników przez kolejne etapy badania z pomocą intuicyjnego interfejsu – opartego o proste komunikaty i przejrzystą szatę graficzną – zrozumiałego już przy pierwszym użyciu.
 • Spersonalizowane badania: Tomograf optymalizuje parametry akwizycji i rekonstrukcji danych dla poszczególnych pacjentów, dzięki czemu personel może skupić się na pacjencie i na zapewnieniu spójności uzyskiwanych wyników.
 • Kompleksowa diagnostyka, spójne wyniki: Technika inteligentnego obrazowania pomaga technikom, pozwalając na wykorzystanie w pełni potencjału urządzenia przy jednoczesnej redukcji nieuzasadnionych zmian .

 

Inteligentne obrazowanie TK w kardiologii

Inteligentne obrazowanie TK w neurologii

Inteligentne spektralne TK

Dowiedz się, w jaki sposób myExam Companion wspiera przebieg badania TK

Przyjazna pacjentom konstrukcja z otworem gantry o średnicy 82 cm

Tomograf SOMATOM X.cite został zaprojektowany z myślą o pacjentach i podniesieniu komfortu badania przez poprawioną komunikację zarówno z personelem, jak i z samym urządzeniem.

 • Dla pacjentów: Otwór gantry o średnicy aż 82 cm oraz kamerę do podglądu wprowadzono, by pacjenci czuli się lepiej, a technicy mogli ze spokojem skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Szeroki otwór gantry zapewnia wygodę badania osób z otyłością i traum, procedur ortopedycznych lub interwencyjnych.
 • Więcej czasu z pacjentem: Podczas gdy zespół funkcji myExam Companion realizuje kluczowe zadania, personel może skupić się w pełni na osobie badanej. Praca mobilna z wykorzystaniem tabletów maksymalizuje czas spędzany przez techników przy stole pacjenta .
 • Optymalizacja komunikacji: Udoskonalone rozwiązania interfejsowe, takie jak wyświetlanie instrukcji na panelu pacjenta (VPI) oraz kamera do podglądu pozwalają na bardziej naturalną i precyzyjną komunikację z pacjentem

Spersonalizowane obrazowanie umożliwiające spójną i kompleksową diagnostykę

Kompleksowa diagnostyka pomaga radiologom w odpowiedniej interpretacji wyników – niezależnie od przypadku czy zabiegu.

 • Inteligentny przewodnik użytkownika: Zespół funkcji myExam Companion pomaga technikom personalizować akwizycję danych dla poszczególnych pacjentów.
 • Duża moc i wysoka rozdzielczość: Lampa RTG Vectron® i detektor StellarInfinity® są elementem znakomitego procesu obrazowania czyniącym SOMATOM X.cite wyposażonym w sposób unikalny, zwiększając możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb.
 • Wyczerpujące dane w standardzie: myExam Companion samodzielnie wylicza segmentację naczyń wieńcowych i rozwija obraz kręgosłupa i żeber na płaszczyźnie, bez dodatkowego klikania.

 

Jednolite standardy w placówce medycznej

Przejrzyste i spójne wyniki badań pozwalają personelowi na ustalanie własnych standardów diagnostycznych.

 • Centralizacja i spójność: Zespół funkcji myExam Companion i aplikacja do pracy zespołowej w chmurze pozwalają na przedefiniowanie i standaryzację protokołów z jednej, centralnej lokalizacji.
 • Standaryzacja bez zakłóceń: Scentralizowany dostęp sprawia, że standaryzacja procedur w placówce nie musi zakłócać codziennej pracy tomografu.
 • Współdzielenie czyni prostym : Z filozofią wizualnego współdzielenia logiki i skanowania łatwa staje się optymalizacja działania placówki, planowanie grafiku personelu, wyników i produktywności.

Zastosowanie kliniczne

somatom x.cite

Pacjent z chorobą wieńcową po wielokrotnym pomostowaniu – kontrolne spiralne angio-TK naczyń wieńcowych

SOMATOM X.cite

120 kV

CTDIvol: 13.8 mGy
DLP: 302.2 mGy cm
Czas ekspozycji: 10 s
Długość skanu: 219 mm
Czas rotacji: 0.3 sec
Tętno: ok. 50 BPM
 • Rekonstrukcje MPR krzywoliniowe i VRT typu Cinematic

Dzięki uprzejmości Universitätsklinikum Erlangen, Niemcy
somatom x.cite

Niskodawkowe spiralne angio-TK naczyń wieńcowych

SOMATOM X.cite

70 kV

CTDIvol: 6 mGy
DLP: 91 mGy cm
Czas ekspozycji: 10 s
Długość skanu: 150 mm
Czas rotacji: 0,3 s
Tętno: ok. 50 BPM
 • Doskonała wizualizacja pomostów i naczyń wieńcowych
 • Rekonstrukcja typu Cinematic

Dzięki uprzejmości Clínica Universidad de Navarra w Pampelunie, Hiszpania
SOMATOM X.cite

Ostra zatorowość tętnicy płucnej – TK płuca z użyciem techniki dwóch energii TwinBeam DE

SOMATOM X.cite

AuSN 120 kV

CTDIvol: 5,52 mGy
DLP: 188 mGy cm
Czas ekspozycji: 9,8 s
Długość skanu: 356 mm
Czas rotacji: 0,3 s
Intensywność: 0,3
 • Tomograficzny odpowiednik obrazowania fuzyjnego z użyciem kontrastu jodowego – obraz pokazuje zakres zaburzeń perfuzji spowodowanych zatorem
 • Projekcja MIP przy 40 keV

Dzięki uprzejmości Clínica Universidad de Navarra w Pampelunie, Hiszpania
somatom x.cite

Badanie kontrolne urazu – TK stawu kolanowego w fazie natywnej z użyciem techniki dwóch energii TwinSpiralDE

SOMATOM X.cite

90 / Sn 150 kV

CTDIvol: 16,65 mGy
DLP: 417 mGy cm
Czas ekspozycji: 12 s
Czas rotacji: 0,5 s (każdy)
Intensywność: 0,6 (każdy)
 • 0,8 mm MPR
 • VRT
 • Wizualizacja szpiku kostnego

Dzięki uprzejmości Universitätsklinikum Erlangen, Niemcy
somatom x.cite

Ocena stopnia zaawansowania zmian – jednofazowe obrazowanie TK od klatki piersiowej do miednicy z użyciem techniki CME TwinBeam DE

SOMATOM X.cite

AuSn 120 kV

CTDIvol: 8,06 mGy
DLP: 657 mGy cm
Czas ekspozycji: 18 s
Długość skanu: 689 mm
Czas rotacji: 0,3 s
Intensywność: 0,3
 • Badanie monoenergetyczne 70 keV
 • Tożsame z badaniem mieszanym 120 kVp
 • Mapa rozmieszczenia preparatu jodowego
 • Obraz fuzyjny mieszany / z preparatem jodowym z iMAR

Dzięki uprzejmości Universitätsklinikum Erlangen, Niemcy
somatom x.cite

Ocena udaru – perfuzyjne i angio-TK głowy bez kontrastu

SOMATOM X.cite

Głowa w fazie natywnej:
120 kV

CTDIvol: 40,07 mGy
DLP: 732 mGy cm

Angio-TK tętnic szyjnych:
90 kV

CTDIvol: 7,07 mGy
DLP: 282 mGy cm
Czas rotacji: 0.3 s

Perfuzyjne TK:
70 kV

CTDIvol: 158,11 mGy
DLP: 1,887 mGy cm
Czas rotacji: 0,3 s

Dzięki uprzejmości Szpitala w Zurychu, Szwajcaria
somatom x.cite

Obrazowanie niskonapięciowe z dużą rezerwą mocy – badania niskonapięciowe większych pacjentów

SOMATOM X.cite

100 kV

CTDIvol: 27,7 mGy
DLP: 1450 mGy cm
Czas ekspozycji: 15,71 s
Długość skanu: 533 mm
Czas rotacji: 0,5 s
 • Rekonstrukcja Cinematic VRT
 • Projekcja MIP 8 mm

Dzięki uprzejmości Universitätsklinikum Erlangen, Niemcy
somatom x.cite

Ocena płuca z zastosowaniem filtru cynowego – obrazowanie niskodawkowe dostępne także dla większych pacjentów

SOMATOM X.cite

Sn 140 kV

CTDIvol: 1,63 mGy
DLP: 49 mGy cm
Czas rotacji: 0,3 s
 • Topogram po filtracji przez filtr cynowy
 • Rekonstrukcja MPR naczyń wieńcowych
 • Projekcja MIP

Dzięki uprzejmości Clínica Universidad de Navarra w Pampelunie, Hiszpania
somatom x.cite

Ocena trzustki i jamy brzusznej – faza tętnicza

SOMATOM X.cite

90 kV

CTDIvol: 17,41 mGy
DLP: 837 mGy cm
Czas ekspozycji: 6,5 s
Czas rotacji: 0,5 s
Intensywność: 1
 • MPR 3 mm
 • Projekcja MIP i rekonstrukcja Cinematic VRT

Dzięki uprzejmości Clínica Universidad de Navarra w Pampelunie, Hiszpania
somatom x.cite

Ocena ucha wewnętrznego z użyciem filtra cynowego – wysoka rozdzielczość przestrzenna bez podwyższania dawki

SOMATOM X.cite

Sn 130 kV

CTDIvol: 24,25 mGy
DLP: 230 mGy cm
Czas rotacji: 1 s
Czas skanowania: 6,4 s
 • MPR 1 mm

Dzięki uprzejmości Uniwersytetu w Zurychu, Szwajcaria
Begona Sara
„Jesteśmy zachwyceni nowym trybem pracy: automatycznym pozycjonowaniem pacjenta, uproszczonym, tabletowym interfejsem użytkownika oraz nadzwyczajną szybkością rekonstrukcji.” Begoña Sara, pielęgniarka
Clínica Universidad de Navarra w Pampelunie, Hiszpania
Dr. Sebastian Winklhofer
„Doskonała jakość obrazu, szczególnie w przypadku trudniejszych zastosowań TK, takich jak badania niskodawkowe, niskonapięciowe obrazowanie z użyciem kontrastu czy przy wysokiej rozdzielczości – przy obrazowaniu np. kości skroniowej.” Dr med. Sebastian F.-X. Winklhofer
Szpital Uniwersytecki w Zurychu, Szwajcaria
Francisco Javier Cubo
„Miałem więcej przestrzeni dla siebie i nie czułem się tak uwięziony, jak przy poprzednich skanach, samo badanie przebiegło też dużo szybciej. Dzięki instrukcjom na wyświetlaczu czułem się pewnie pomimo problemów ze słuchem.” Francisco Javier Cubo, pacjent onkologiczny
Clínica Universidad de Navarra w Pampelunie, Hiszpania

Dane techniczne

Lampa RTGVectron®
DetektorStellarInfinity detector®
Liczba przekrojów warstwowych128
Rozdzielczość przestrzenna0,30 mm
Czasy rotacji0,3 s*
Rozdzielczość czasowa w płaszczyźnie150 ms*
Moc generatora105 kW
Maks. prędkość skanowaniado 21,7 cm/s
Maks. mA (70, 80, 90 kV)1,200 mA
Otwór gantry
82 cm
System chłodzenia gantrywoda/powietrze
Nośność stołu307 kg*
Warunki przestrzenneMontaż w jednym pomieszczeniu < 17 m2 / 183 ft2 (Zastosowanie mają przepisy lokalne. Konieczne jest zachowanie bezpiecznych odległości zgodnie z przepisami krajowymi.)

 

* Opcja

Produkty, usługi i zasoby powiązane

Opinie klientów Siemens Healthineers cytowane na niniejszej stronie opierają się na wynikach uzyskanych w placówce danego klienta. Nie istnieje „standardowy” szpital – każdą placówkę charakteryzuje wiele zmiennych (np. wielkość, specjalizacja, poziom informatyzacji), nie można zagwarantować więc, że wszyscy klienci otrzymają takie same rezultaty, korzystając ze sprzętu.