Polityka prywatnościSierpień 2020

Polityka prywatności Siemens Healthineers


Ochrona zdrowia i prywatności Twoich danych osobowych jest ważna dla Siemens Healthineers. Dlatego też Siemens Healthineers, o której mowa w "Informacji o firmie" ("Siemens Healthineers"), prowadzi swoje witryny internetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.


Poniżej przedstawiamy informacje na temat rodzajów danych gromadzonych na stronach internetowych Siemens Healthineers, celów, dla których wykorzystujemy takie dane, oraz stron, którym udostępniamy takie dane, w uzasadnionych przypadkach.


Zebrane dane i cel przetwarzania


Na tych stronach internetowych stosujemy pliki cookie. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej „Polityce cookies” . Ta polityka informuje również o tym, jak zablokować korzystanie z plików cookies i korzystanie z danych zgromadzonych przez pliki cookies w anonimowych lub pseudonimowych profilach użytkowania.


Dostęp do naszej strony internetowej jest rejestrowany do celów raportów z analizy bezpieczeństwa i do obrony przed cyberatakami. Z wyjątkiem adresu IP żadne dane osobowe nie są nigdy zbierane ani wykorzystywane w tym połączeniu. Adresy IP są analizowane tylko w przypadku cyberataku. Dane dziennika są niezwłocznie usuwane.


Ponadto zbieramy dane osobowe (np. nazwiska, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail) w związku z działaniem naszych stron internetowych tylko wtedy, gdy takie dane zostaną nam udostępnione dobrowolnie (np. poprzez rejestrację, zapytania kontaktowe, ankiety itp.) oraz gdy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania lub wykorzystywania takich danych na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub na podstawie przepisów obowiązującego prawa.


Tych danych używamy tylko w celu, w jakim nam Państwo swoje dane ujawnili, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, przetworzenia zamówień lub udzielenia dostępu do określonych informacji lub ofert.


Udostępnianie danych


W zakresie, w jakim wyraziliście Państwo zgodę lub gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, w stosownych przypadkach, udostępnimy Państwa dane osobowe firmom z grupy Siemens do celów wskazanych powyżej.

W związku z funkcjonowaniem strony internetowej i usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, Siemens Healthineers współpracuje z dostawcami usług, takimi jak na przykład hosting lub dostawcy usług serwisowych IT.


Usługodawcy ci mogą być zlokalizowani w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("kraje trzecie"), w których obowiązujące przepisy nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony prywatności danych jak w Państwa kraju ojczystym. W takich przypadkach, Siemens Healthineers podejmuje środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności danych. Na przykład, udostępniamy dane osobowe podmiotom zależnym firmy Siemens Healthineers w krajach trzecich, tylko jeśli wdrożyły one nasze wiążące reguły korporacyjne ("BCR") w celu ochrony danych osobowych. Dodatkowe informacje na temat tych reguł Siemens znajdziesz w części "Pliki do pobrania".


Dane są udostępniane wyłącznie w związku z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz zgodnie z nimi. Nie sprzedajemy ani nie handlujemy danymi osobowymi w inny sposób.


Pytania i komentarze; Inspektor ochrony danych


Siemens Healthineers odpowie na wszystkie uzasadnione wnioski o udzielenie informacji oraz, w stosownych przypadkach, o poprawienie, zmianę lub usunięcie Twoich danych osobowych.


Jeśli chcesz złożyć taką prośbę lub masz pytania lub komentarze na temat tej Polityki prywatności, skontaktuj się z naszym grupowym Inspektorem Ochrony Danych Siemens Healthineers Dr. Katja Stadelmann
(dataprivacy.func@siemens-healthineers.com)


Niniejsza Polityka prywatności danych jest co pewien czas aktualizowana. Datę ostatniej aktualizacji znajdziesz u góry tej strony.

Wiążące reguły korporacyjne (BCR)

Polityka prywatności dot. Partnerów Biznesowych