Mammografia

Mammography

Breast Imaging News

1W porównaniu do akwizycji siatkowej za pomocą urządzenia MAMMOMAT Inspiration, w zależności od grubości piersi– L.B. Larsen, A. Fieselmann, H. Pfaff, T. Mertelmeier: „Performance of grid-less digital mammography acquisition technique for breast screening: analysis of 22,117 examinations „ (Wydajność bezsiatkowej techniki akwizycji dla mammografii cyfrowej w badaniach przesiewowych piersi: analiza 22 z 117 badań), Prezentacja B-1025 ECR 2015