Leczony, ale czy zaopiekowany?
Premiera raportu „Doświadczenia pacjenta w Polsce”

Zgromadzeni na oficjalnej premierze raportu Siemens Healthineers menedżerowie placówek medycznych, decydenci systemu ochrony zdrowia, przedstawiciele organizacji pacjenckich, lekarskich i pielęgniarskich, a także naukowcy i dziennikarze z uznaniem przyjęli publikację pierwszych tak kompleksowych badań doświadczeń polskich pacjentów.
Prezentacja raportu

Raport Siemens Healthineers „Doświadczenia pacjenta w Polsce” w pogłębiony sposób analizuje system ochrony zdrowia w Polsce z punktu widzenia jego użytkowników: pacjentów i ich opiekunów. O doświadczenia związane z usługami zdrowotnymi zapytano reprezentatywną próbę niemal dwóch tysięcy osób. Ocenie zostały poddane szpitale, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Na podstawie badań ilościowych i jakościowych autorzy raportu ustalili, co w polskim systemie lecznictwa boli pacjentów, a co zasługuje na ich pochwałę. Raport uzupełniają liczne opisy udanych krajowych wdrożeń rozwiązań skoncentrowanych na dobrych doświadczeniach pacjentów, a także przykłady narzędzi i badań patient experience z bardziej dojrzałych rynków zdrowotnych.

Premierę, którą swoim honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Pacjenta, otworzyła Joanna Miłachowska, prezes Siemens Healthcare. Serdecznie podziękowała współtwórcom raportu, a także podkreśliła jego miejsce w realizacji misji społecznej odpowiedzialności Siemens Healthineers. To już trzeci przygotowany przez firmę raport związany z tematyką zdrowia publicznego, zaś kwestia doświadczeń pacjenta jest elementem podstawowych wartości, wokół których budowana jest strategia rozwoju Siemens Healthineers.

W kolejnych wystąpieniach prof. Dorota Cianciara (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego), konsultantka naukowa raportu, przedstawiła szersze tło pojęcia „patient experience” oraz aktualny stan badań w tej dziedzinie, zaś autor raportu Piotr Kuskowski, dyrektor Siemens Healthineers ds. marketingu i komunikacji, omówił jego najważniejsze ustalenia [szerzej o tym w osobnym materiale].

 

Prezentacji Raportu towarzyszyła dyskusja panelowa pod hasłem „Leczony, ale czy zaopiekowany?” - Patient Experience, czyli co to znaczy być pacjentem w Polsce. W pierwszej części wystąpili prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, oraz Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED. Dyskusja toczyła się wokół konkretnych rozwiązań, zrealizowanych w poszczególnych placówkach dla poprawy i mierzenia poziomu zadowolenia pacjentów. Paneliści zgodzili się, że kluczowa dla długofalowego zagwarantowania dobrych doświadczeń jest kompleksowa zmiana kultury organizacyjnej – niezależnie od tego, czy mowa o prywatnej firmie medycznej, czy publicznym szpitalu.

 W drugiej części dyskusja przeniosła się na poziom systemowy. Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Magdalena Kołodziej, wiceprezes Fundacji MY Pacjenci, oraz Marzanna Bieńkowska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta zwracali uwagę na rolę edukacji personelu medycznego i administracyjnego, a także konieczność systemowych zmian w sposobie organizacji pracy lekarzy – aby odciążyć ich od zadań stricte administracyjnych. Przedstawicielka fundacji przypomniała postulaty „pacjentocentrycznej” reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, zaś prof. Gellert podkreślił potrzebę wprowadzenia zunifikowanych i regularnych badań doświadczeń pacjentów we wszystkich placówkach medycznych w Polsce.

 ***
Raport Siemens Healthineers „Doświadczenia pacjenta w Polsce” dostępny jest na stronie siemens-healthineers.pl/raport