Zintegrowany system chemii klinicznej Dimension EXL 200

Uprość swoje operacje dzięki zintegrowanemu analizatorowi testów biochemicznych i immunochemicznych. 

Zintegrowany system chemii klinicznej Dimension® EXL ™ 200, obejmujący zdalne usługi Dimension i ulepszony pakiet QCC PowerPak®, zapewnia szeroki panel zarówno testów biochemicznych, jak i immunochemicznych w kompaktowym systemie, idealnym dla mniejszych laboratoriów.

 • Oferuje wszechstronność umożliwiającą uzyskanie lepszych wyników w dowolnej lokalizacji dzięki kompleksowemu menu, w tym krytycznym testom kardiologicznym i automatycznym testom do oznaczania leków immunosupresyjnych.
 • Ułatwia wymianę i korelowanie wyników między laboratorium głównym i laboratoriami satelitarnymi, dzięki spójności testów używanych w systemie Atellica® i zintegrowanym systemie chemii klinicznej Dimension EXL 200.
 • Poprawia wydajność pracy dzięki możliwości testowania dowolnej probówki, w dowolnej lokalizacji i czasie bez przerywania pracy, bez konieczności sortowania i dzielenia próbek, i bez potrzeby przemieszczania się pomiędzy analizatorami.

Cechy i korzyści

Consolidate workstations with a single system that performs both chemistry and immunoassay testing.
 • Skonsoliduj testy w obszernym menu obejmującym testy biochemiczne, kardiologiczne, tarczycowe i automatyczne testy immunosupresyjne.

 • Unikaj dzielenia próbek - przeprowadzaj wszystkie testy jednocześnie, z jednej probówki.

 • Uprość przebieg pracy - mieszaj i dopasowuj testy biochemiczne i immunochemiczne na bieżąco w jednym wspólnym obszarze odczynników.

 • Oszczędzaj miejsce dzięki niewielkim rozmiarom 1,5 m2.

 

LOCI technology
 • Osiągnij doskonałą czułość testów immunochemicznych przy użyciu małych objętości próbek dzięki zaawansowanej technologii chemiluminescencji LOCI®.
 • Uzyskaj szybkie i dokładne wyniki - nawet w 10 minut w przypadku kluczowych testów krytycznych.
High Productivity
 • Reaguj szybko, ładując próbki STAT w dowolnej pozycji, osiągnij 4-minutowy czas do pierwszego wyniku dla panelu podstawowego, a dla elektrolitów mniej niż minutę.

 • Udoskonalony QCC PowerPak oferuje jeszcze bardziej zautomatyzowane funkcje rozcieńczania, kalibracji, kontroli, ostrzegania i sprawdzania systemu.

 • Oszczędzaj czas dzięki procesowi nie wymagającemu ręcznej obróbki wstępnej próbki, ręcznego przygotowywania odczynników i długiej stabilności kalibracji.

 • Utrzymuj działanie systemów przy zaledwie 5 minutach codziennej konserwacji, bez potrzeby codziennej konserwacji elektrolitów i nowej funkcji Dimension Remote Services do zarządzania zleceniami, gdy wsparcie serwisu jest konieczne.

 • Uprość operacje laboratoryjne dzięki rozwiązaniom automatyzacyjnym i IT firmy Siemens Healthineers.

 

Testy

Pobierz katalog testów

Niedokrwistość

Ferrytyna

Kwas foliowy

Witamina B12


Metabolizm kości

Witamina D całkowita

Testy kardiologiczne
BNP*
CKMB masa

CKMB aktywność

CardioPhase® hsCRP

Mioglobina

NT-proBNP

Troponina I o wysokiej czułości

Cukrzyca

Fruktozamina

Hemoglobina a1c§


Narkotyki / Toksykologia

Paracetamol

6-acetylomorfina (6-AM) **

Amfetaminy

Barbiturany, mocz

Barbiturany, surowica **

Benzodiazepiny, mocz

Benzodiazepiny, surowica **

Buprenorfina **

Kannabinoidy (THC)

Metabolit kokainy

Ekstazy

EDDP (metabolit metadonu)

Alkohol etylowy

Glukuronid etylu (EtG) ‡ §§

Fentanyl

Metadon

Metakwalon **

Opiaty

Oksykodon **

Fencyklidyna

Propoksyfen **

Salicylany

Tramadol

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne **


Chemia ogólna

Fosfataza kwaśna

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

Albumina (BCP)

Aldolaza

Fosfataza Alkaliczna (ALP)

Amoniak

Amylaza

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

Bilirubina bezpośrednia

Bilirubina całkowita

Wapń (CPC)

Dwutlenek węgla

Chlorki

Cholesterol

Kinaza kreatynowa

Kreatynina

Kreatynina (enzymatyczna)

Liczba dibukainowa

Gamma-glutamylotransferaza (GGT)

Glukoza

Glukoza z hemolizatu **

Cholesterol HDL

Żelazo

Mleczany

Dehydrogenaza mleczanowa

Cholesterol LDL

Lipaza

Magnez

Mikroalbumina

Amylaza trzustkowa

Fosfor

Potas

Pseudocholinesteraza

Sód

Całkowita pojemność wiązania żelaza

Białko całkowite

Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym

Trójglicerydy

Azot mocznika (BUN)

Kwas moczowy

 

Leki immunosupresyjne

Cyklosporyna§

Cyklosporyna, rozszerzony zakres§

Everolimus ††

Kwas mykofenolowy

Sirolimus§
Takrolimus§

Onkologia

Wolny PSA

Całkowity PSA

Endokrynologia rozrodu

hCG

Posocznica

Prokalcytonina (PCT) ††

Choroby infekcyjne

SARS-COV-2 IgG

SARS-COV-2 całkowite ***

Białka specyficzne

α1-kwaśna glikoproteina

β-2 mikroglobulina (latex)

Antystreptolizyna O (ASO)

Apolipoproteina A-I

Apolipoproteina B

Ceruloplazmina

Dopełniacz C3

Dopełniacz C4

CRP

CRP, rozszerzony zakres

Haptoglobina

Łańcuchy lekkie Ig, typ Kappa

Łańcuchy lekkie Ig, typ Lambda

Immunoglobulina A

Immunoglobulina G

Immunoglobulina M

Lipoproteina (a) Ultra

Prealbumina

Czynnik reumatoidalny (RF)

Transferyna

Terapia monitorowana stężeniem leku (TDM)

Amikacyna **

Kofeina**

Karbamazepina

Digitoksyna

Digoksyna

Etosuksymid **

Gentamycyna

Lamotrygina

Lidokaina

Lit

Metotreksat **

N-acetyloprokainamid (NAPA)

Fenobarbital

Fenytoina

Prokainamid

Teofilina

Tobramycyna

Kwas walproinowy

Wankomycyna

Tarczyca

Frakcja wolna T3

Frakcja wolna T4

Wychwyt T

T4 całkowite

TSH

Szczegóły techniczne

Dimension EXL 200
 • System wykonuje do 440 testów fotometrycznych, 187 testów IMT i 167 testów immunochemicznych na godzinę.

 • Pojemność 47 testów na pokładzie aparatu (44 chłodzone pozycje odczynnikowe i trzy pozycje dla IMT).

 • Jeden obszar na próbki o pojemności 60 próbek w sześciu 10-pozycyjnych segmentach. Testy STAT można umieścić w dowolnej pozycji.

 • Wspólny przedział na odczynniki do testów biochemicznych i immunochemicznych, ładowane w trakcie pracy aparatu.