Nasz udział w walce z pandemią COVID-19
Za każdą osobą pracującą w laboratorium stoi 53 000 pracowników Siemens Healthineers

Pandemia COVID-19 pozostaje pilnym i złożonym problemem, a laboranci odgrywają istotną rolę w walce z wirusem. Skuteczne leczenie chorych na COVID-19 wymaga nie tylko testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Niezbędne są również szybkie i dokładne badania przesiewowe oraz monitorowanie pacjentów pod kątem różnych problemów zdrowotnych, które mogą się pojawiać w trakcie leczenia.

Kluczowa rola diagnostyki laboratoryjnej w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2

Naszym celem jest wsparcie pracowników laboratoriów, aby w obliczu nowych wyzwań mogli jak najefektywniej dbać o pacjentów. Nasz przewodnik po testach COVID-19 zawiera aktualne i istotne informacje dla laboratoriów, odgrywających ogromną rolę w zwalczaniu pandemii:

 • Drogi przenoszenia i klasyfikacja kliniczna
 • Przebieg choroby u pacjentów z grup ryzyka
 • Aktualne zalecenia dla badań laboratoryjnych
 • Najczęstsze nieprawidłowości w wynikach
 • Wpływ chorób współistniejących na stan pacjentów

W Siemens Healthineers wspieramy naszych partnerów, działających we wszystkich częściach systemu opieki zdrowotnej, pomagając im świadczyć pacjentom najlepszą możliwą opiekę.

GALERIA: Infografiki o testach na SARS-CoV-2

COVID-19 testowanie infografika 2020

Testowanie to klucz do otwarcia społeczeństw, firm i całej gospodarki

Połączenie testów wykrywających wirusa z tymi wykrywającymi przeciwciała mogące przed nim chronić jest niezbędne, by ludzie mogli bezpiecznie wrócić do pracy.
Pobierz infografikę
Test SARS-CoV-2 Total Assay infografika

Test SARS-CoV-2 Total Assay1 – oznaczanie przeciwciał całkowitych

Bezpieczeństwo ludności dzięki nauce i szerokiej skali działań
Pobierz infografikę
COVID-19 test infografika

Obecność przeciwciał? Test testowi nierówny

Wysoka jakość testów, ich szeroki zasięg i ukierunkowanie na właściwe białko są niezbędne dla skutecznego zwalczania zagrożenia SARS-CoV-2.
Pobierz infografikę
COVID-19 infografika

Informacje kliniczne dla personelu laboratoriów

Istotne informacje na temat burzy cytokin w przebiegu COVID-19
Pobierz infografikę
Zapobieganie burzy cytokin - infografika

Zapobieganie burzy cytokin

Istotne informacje na temat burzy cytokin w przebiegu COVID-19
Pobierz infografikę
Swoistość testów - infografika

Dlaczego swoistość testów jest ważna w oznaczaniu przeciwciał COVID-19?

Jakość i dokładność testów mają kluczowe znaczenie dla zminimalizowania ryzyka nieprecyzyjnych wyników. Skuteczny test na przeciwciała charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością.
Pobierz infografikę
Badania laboratoryjne i nieprawidłowości w wynikach u chorych na COVID-19 - infografika

Zasadnicza rola diagnostyki laboratoryjnej

Badania laboratoryjne i nieprawidłowości w wynikach u chorych na COVID-19
Pobierz infografikę

Badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2

Ponieważ SARS-CoV-2 to nowy ludzki patogen, w momencie jego pojawienia się nie dysponowaliśmy testem na jego obecność. Konieczne było szybkie opracowanie takiego testu. Większość współczesnych testów wykrywających infekcję opiera się na detekcji wirusowego RNA w procesie reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR ). Dodatkowo dla oznaczenia przeciwciał przeciwko wirusowi wykonuje się testy serologiczne z próbki krwi1,2. Badania te, oprócz diagnozowania aktywnej infekcji, prawdopodobnie okażą się niezwykle ważne dla monitorowania zakażeń czy w ocenie stanu odporności.

Wzrost dostępności i zwiększona produkcja testów molekularnych na obecność COVID-19 powinny doprowadzić do skrócenia czasu realizacji badań, pozostanie on jednak uzależniony od sprawności pobierania próbek, właściwego obchodzenia się z nimi przed badaniem (wirusowe RNA jest nietrwałe), czasu do otrzymania wyników i miejsca wykonania testu (placówka opieki zdrowotnej czy laboratorium).


Webinar AACC: Burza cytokinowa a COVID-19

Podczas webinaru dr Randy Cron omówi kryteria diagnostyczne burzy cytokinowej (CSS), powikłania i dostępne sposoby leczenia, np. glikokortykoidy, oraz terapie celowane z użyciem leków tłumiących aktywność prozapalnych cytokin takich jak interleukina-1 (IL-1) i IL-6.

Prelegent:
dr n. med. Randy Q. Cron
University of Alabama w Birmingham


Webinar AACC: Rola diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawaniu zakażeń wirusem SARS-CoV-2

Doświadczenia i strategie zarządzania populacją z wysoce dotkniętych pandemią regionów Chin i Włoch. Badania laboratoryjne to istotny element wielu ścieżek klinicznych. Webinar opowiada o tym, dlaczego diagnostyka laboratoryjna może stanowić skuteczne wsparcie w walce z pandemią COVID-19.

Prelegenci:
Prof. Mario Plebani
Profesor Biochemii Klinicznej i Klinicznej Biologii Molekularnej, Uniwersytet w Padwie, Wydział Medycyny
Kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki w Padwie, Włochy

Prof. Shu Kui Wang
Prodziekan
Dyrektor Laboratorium Centralnego
Nanjing First Hospital, Uniwersytet Medyczny w Nanjing, Chiny

Obejrzyj webinar

Przewodnik po diagnostyce laboratoryjnej w kierunku COVID-19

Testy mają zasadnicze znaczenie w odróżnianiu COVID-19 od innych chorób układu oddechowego, takich jak grypa lub zakażenie syncytialnym wirusem oddechowym (RSV). Testowanie na szeroką skalę nie tylko ułatwi diagnozowanie COVID-19, ale również przyczyni się do bardziej precyzyjnego określenia zasięgu pandemii, szczególnie w przypadku zakażeń bezobjawowych.

Pobierz przewodnik

COVID-19: broszura informacyjna

 • Objawy choroby COVID-19
 • Rozwój infekcji COVID-19
 • Diagnoza, leczenia i szczepionki
 • Przebieg testów na obecność wirusa SARS-CoV-2
 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19

 

Pobierz broszurę o COVID-19

Bezpłatny eBook: Zaburzenia krzepliwości u pacjentów z COVID-19

Laboratoria i lekarzy walczących z pandemią wspieramy także, rozpowszechniając aktualne informacje na temat zaleceń odnośnie badania i monitorowania wskaźników krzepliwości u pacjentów z COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z treścią naszego eBooka zawierającego informacje o:

 • Czynnikach ryzyka zakrzepicy
 • Algorytmie badań krzepnięcia zalecanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zakrzepicy i Hemostazy (ISTH)
 • Dominujących zaleceniach odnośnie leczenia przeciwzakrzepowego
 • Istotnych parametrach monitoringu pacjenta

 

Pobierz eBook

Share this page:

Produkty/funkcjonalności opisane na niniejszej stronie nie są dostępne w obrocie handlowym we wszystkich krajach. Ze względów prawnych nie można zagwarantować ich dostępności w przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy Siemens Healthineers.

1. Ehterinton, D. https://techcrunch.com/2020/03/27/the-fda-just-okayed-multiple-15-minute-blood-tests-to-screen-for-coronavirus-but-there-are-caveats/ (Dostęp: 28 marca 2020)

2. Morris, A. https://www.azcentral.com/story/news/local/arizona-health/2020/03/28/university-arizona-working-tests-detect-covid-19-antibodies/5083093002/ (Dostęp: 28 marca 2020)

* W opracowaniu. Produkt niedostępny w sprzedaży. Nie można zagwarantować dostępności w przyszłości.

** Oznaczenie CE-IVD do użytku diagnostycznego na terenie UE. Wyłącznie do użytku badawczego (RUO) w USA. Produkt oczekuje na zezwolenie FDA na użycie w sytuacjach awaryjnych (EUA) oraz na włączenie przez WHO do wykazu produktów do zastosowań awaryjnych (EUL).

*** Test nie został dopuszczony do użytku lub zatwierdzony przez FDA za wyjątkiem awaryjnego użycia (EUA) przez autoryzowane laboratoria. Test został dopuszczony wyłącznie do oznaczania przeciwciał wirusa SARS-CoV-2, a nie innych wirusów lub patogenów. Użycie testu jest dozwolone wyłącznie na czas trwania oświadczenia, że istnieją okoliczności uzasadniające zezwolenie na awaryjne użycie testu w ramach diagnostyki in vitro do wykrywania lub diagnozowania choroby COVID-19, zgodnie z sekcją 564 (b) (1) Ustawy, 21 U.S.C. § 360bbb-3 (b) (1), o ile zezwolenie to wcześniej nie wygaśnie lub nie zostanie wycofane. Dostępność produktu może się różnić w poszczególnych krajach i podlega przepisom lokalnym.