Angiografia

Oferujemy optymalne rozwiązania angiograficzne przeznaczone do zastosowań w różnych dziedzinach klinicznych: od radiologii zabiegowej i kardiologii, przez elektrofizjologię i rejestrację sygnałów oraz parametrów życiowych, po innowacyjne hybrydowe zabiegi chirurgiczne.
Angiography - nexaris Angio-CT

1Przedstawione produkty/funkcjonalności nie są dostępne w obrocie handlowym we wszystkich krajach. Ze względów regulacyjnych ich dostępność w przyszłości nie może być zagwarantowana. Prosimy o kontakt z lokalną jednostką organizacyjną firmy Siemens w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Tomograf SOMATOM Edge Plus jest w trakcie procedury uzyskania dopuszczenia do obrotu zgodnie z 510(k) FDA i nie jest jeszcze dostępny w obrocie handlowym w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Ze względów regulacyjnych nie można zagwarantować jego dostępności w przyszłości.