Quiz Medisinsk Teknologisk Forenings landsmøte 2019

Seqouia
Bilde til spørsmål 7 - hva er det ACUSON Seqouia viser bilde av her?