PET/CT brukermøte

Det Nordiske Fagmiljøet innen PET-CT samles på tvers av land og sykehus for å utveksle erfaringer og dele kunnskap.