Kundemagasinet NextLevel

I vårt kundemagasin kan du holde deg oppdatert på innovativ teknologi og lese hvordan sykehus i Norden og de baltiske landene jobber for å gjøre helsetjenester bedre. Klikk på plusstegnene for å lese mer om hovedsakene eller les hele utgaven digitalt nedenfor.

En viktig milepæl er nådd i det nasjonale målet om én innbygger – én journal i Norge

Første erfaring med robotassisterte PCI-prosedyrer i Sverige og Finland

Fleksibel PET/CT i boks - pasienter i
Vestre Viken slipper å reise til Oslo

Fjernstyrt skanning - en helt ny måte å gjøre undersøkelser på

Første mobile CT på hjul på plass
i Danmark og Norge

IT-løsninger er nøkkelen til å håndtere
økt prøvevolum for laboratoriet i Hjørring

  • Første mobile CT på plass i Danmark og Norge

  • En viktig milepæl er nådd i det nasjonale målet om én innbygger - én journal i Norge

  • Fjernstyrt skanning - en helt ny måte å jobbe på. Kan dele personale uten reising

  • Mens nytt sykehus bygges gir en fleksibel PET/CT i boks fordeler for pasienter i Vestre Viken

  • Se hvilke IT-løsninger laboratoriet ved Regionsykehuset Nordjylland i Hjørring har tatt i bruk for å håndtere økt prøvevolum

  • De første robotassisterte prosedyrer under PCI-inngrep er nå gjennomført i Sverige og Finland. 

  • Se hvordan virtuell teknologi kan utnyttes for å levere bedre tjenester innen service og support 

  NextLevel 

  Dette kan du lese mer om i denne utgaven:
  • Aleris sine erfaringer med AI-Rad Companion på CT-thorax

  • Første PCI-prosedyre med robotteknologi i Tyskland

  • Antistofftesting skal gi ny kunnskap om immunitet hos COVID-19 smittede

  • Lungeultralyd effektivt for å diagnostisere lungebetennelse ved covid-19-infeksjon

  • Digital hjemmerehabilitering i Agder og ved LHL sykehuset

  • Pensjonerte røntgensystemer satt i drift igjen under pandemien

  • Banebrytende strategisk parterskap mellom sykehuset Nova og Siemens Healthineers

  • Første installasjoner av ARTIS icono - Bidrar til bedre hjerte- og hjerneslagbehandling 

  NextLevel 

  I dette magasinet kan du blant annet lese om:

  • Stockholm University Brain Imaging Center, unikt og nytt i Sverige
  • Trombektomi kan redde flere liv ved hjerneslag
  • Nova, ett av de mest moderne sykehus i Finland
  • Ny elfys-lab på Haukeland universitetssjukehus
  • Digital hjemmeoppfølging av pasienter gjennom nytt partnerskap 
  • Lungekreftscreening kan redde liv
  • Norges første 7 Tesla MR-maskin er på plass i Trondheim
  • Innovativ automasjon hos HUSLAB i Finland


  NextLevel

  I den nyeste utgaven av kundebladet Next Level kan du lese om forbedringer som er oppnådd takket være en digital tvilling av sykehusmiljøet, og "kloning" av de mest erfarne medarbeiderne på radiologiske avdelinger.

  Du kan også lese om:
  • Mindre belastende mammografiundersøkelser for pasienten og mer presise resultater
  • Forsvinner etikken når kunstig intelligens tar over omsorgen?
  • Parametrisk bildedannelse: Fra forskning til klinisk bruk
  • De deler kunnskap og personale ved bruk av fjernstyrt skanning
  • Færre akuttinnleggelser, takket være medisinsk team som kommer på hjemmebesøk
  • MR fingeravtrykk - et stort steg innen presisjonsmedisin
  • Nye perspektiver i 3D med CIOS Spin i kirurgi


  NextLevel

  I den nyeste utgaven av det nordiske kundemagasinet Next Level kan du lese om følgende:
  •  Hvordan den lille analysatoren Epoc sparer tid i akuttbehandling   •  Telemedisinsk oppfølging i Agder gir bedre helse   •   Nordens mest teknologisk avanserte operasjonsrom
  •  Atellica Solution overgår forventningene hos de første brukerne    •  Kronisk nyresykdom   
  •  Kunstig intelligens  •  Erfaringer fra ledende ultralydbrukere   •  teamplay Fleet vår nye serviceprotal   •  Troponinkrav i laboratoriet


  NextLevel

  Les om andre kunders erfaringer, om hvordan vi tilbyr tjenester og gir råd til våre kunder og om de teknologiske nyvinningene vi bringer til markedet. Artiklene belyser temaer innen laboratorie- og bildediagnostikk, pasientnær analysering, digitalisering av helsevesenet, samt service og support.


  NextLevel

  Les om hvordan Fürst Medisinsk Laboratorium måtte tenke nytt når kapasiteten ble sprengt. Se også den første installasjonen av røntgenroboten Multitom Rax i Hønefoss. I tillegg kan du lese hvordan MR-bilder hjelper forskere med å forstå virkningen av immunterapi på hjernetumorer.