Hemostase

Vi samler fagmiljøet innen hemostase for kunnskapsutveksling og diskusjoner. Alle bioingeniører og leger med interesse for fagområdet er velkomne.   


Fagmøtet starter med en egen brukerdel for Siemens-kunder. Etter lunsj dag en og hele dag to er fagmøtet åpent for alle bioingeniører og leger med interesse for hemostase.

Noen av temaene fra møtet i 2017 var blant annet:

 • Egenmåling av INR
 • Lupus - Hva er lupus antikoagulant?
 • Lupus fra et laboratorieperspektiv
 • Lupus fra klinikerens perspektiv
 • BRIS – Studie i referanseområder
 • Monitorering av antikoagulasjonsbehandling
 • Anti FXa versus APTT ved heparinbehandling
 • Utfordring med NOAK/DOAK ved hodeskader
 • NOAK / DOAK - Erfaringer fra laboratorietesting i Sverige
 • Hva sier retningslinjene i Norge
 • Siemens tester INNOVANCE DTI Assay/anti FXa v/
 • Trombolysebehandling, vi vet at det haster, men hva skjer før og etter laboratorieprøvene
 • tas? Hvorfor har Helse Vest så gode resultater på behandlingen?
 • SMIL – kampanjen
 • Hjerneslagbehandling i Helse Vest
 • Endovaskulær slagbehandling


Har du spørsmål? Ta kontakt med Tonje Meluken på e-post: tonje.meluken@siemens-healthineers.com