Kardiologisk høstmøte 2021

Møt Siemens Healthineers i utstillingen og lær mer om våre innovative løsninger innen diagnostikk og behandling av hjerte- og karsykdom.

Kardiologisk høstmøte 2021
28. - 30. oktober - Scandic Fornebu
Link til programmet 


Nedenfor kan du lese mer om hva vi kan tilby av nyheter innenfor diagnostikk og behandling av hjerte-/karsykdom. Du kan blant annet lese om:

  • Vårt nye pasientvennlige instrument som gir deg svært følsomme troponin-resultater på bare åtte minutter 
  • Vaskulær og kardiologisk ultralyd 
  • Digitale verktøy for bildegjennomgang og rapportering av kardiovaskulære undersøkelser 
  •  TrueFusion som gjør det mulig å slå sammen TEE-ultralydbildet med røntgenbildet i røntgenbildet for enklere navigering
  • Robotassistert kirurgi under PCI-prosedyrer med Corindus

Atellica VTLi system

Nå er det endelig mulig! Det lille håndholdte Atellica VTLi-instrumentet gir troponin-resultater med høy følsomhet på bare åtte minutter med en blodprøve tatt i pasientens finger. Atellica VTLi er det første CE-godkjente instrumentet for pasientanalyse av høysensitivt troponin I. Dette vil hjelpe helsepersonell til å diagnostisere og behandle hjerteinfarkt enda raskere. Testresultatene er sammenlignbare med troponin-resultatene fra medisinske laboratorier som analyserer høysensitivt troponin.


Verdens ledende system for robotassisterte koronarintervensjoner CorPath GRX bidrar til å skape et tryggere arbeidsmiljø ved å la operatører utføre prosedyrer fra et strålebeskyttet arbeidsrom. Med automatiserte prosedyrebevegelser og presise anatomiske målinger hjelper robotsystemet med å navigere under komplekse prosedyrer. Systemet hjelper til med å velge riktig stent og sikrer nøyaktig posisjonering. 


ARTIS icono floor angiography

ARTIS icono floor er et nytt fleksibelt angiografi gulvsystem, som dekker opptil 2.1 meter, uten at det er nødvendig å reposisjonere pasienten. Angiografisystemet kan installeres i små rom ned til 25 m2, og den frie takplassen gjør installasjonen enklere. Våre ARTIS icono systemer er utviklet for å sikre effektiv arbeidsflyt og god bildekvalitet.


Intervensjon

CLEARstent

CLEARstent og CLEARstent Live
Verktøy for bedre visualisering av stenter. Automatiske fade-inn/fade-ut av bildeopptakene. PACS kompatibelt for vurdering på DICOM viewer og live fluoro overlegg av bilder.
CLEARstent Live viser sanntidsbilder under stentprosedyren og gir mulighet for raskere arbeidsflyt og bruk av mindre kontrast.

syngo CTO Guidance

syngo CTO Guidance
syngo CTO Guidance gjør det enklere å planlegge og gjennomføre CTO prosedyrer, med automatisk segmentering av koronare CTA og fremstilling med fargekoder.

syngo TrueFusion

syngo TrueFusion
Ved behandling av strukturell hjertesykdom, kan sanntidsbilder med 3D TEE og True Volume farge-doppler visualisere form, funksjon, og gjennomstrømning. Med TrueFusion, kan du enkelt legge til relevant anatomisk og funksjonell informasjon til live fluoroskopi-bilder.

Ultralyd 

Universitetet i Göteborg presenterer en enkel ikke-invasiv metode for å undersøke koronarsykdom med ultralyd og doppler. Se filmen med Li Ming Gan, professor og overlege Kardiologisk avdeling og Sara Svedlund, konsulentlege avdeling for klinisk fysiologi ved Sahlgrenska universitetssykehus og lær mer om metoden.

AcuNAV Volume

AcuNAV Volume (ICE catheter)
Med vårt ultralydkatater kan du ta sanntidsbilder fra innsiden av hjertet med og ekkokardiografi (ICE) direkte under intervensjonsprosedyren, spesielt nyttig under elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjonsbehandling.

ARTIS Freestyle Access

Artis Freestyle Access
Artis Freestyle Access kombinerer angiografisystemet Artis with PURE med ACUSON Freestyle™ Elite ultralydsystem. Enklere tilgang til ultralydbilder og forbedret arbeidsflyt for bruk av ultralyd direkte under intervensjonsbehandling.

Cardiac MR / CT

Cardiovascular MRI

Kardiovaskulær MR kan gi verdifull informasjon på en rekke kliniske spørsmål, også på differensiering av bløtvev med høy oppløsning, og 3D og 4D datatilgang.

Med vår Dual Source CT har du fleksible muligheter til å diagnostisere hjerte- og karsykdom. 

Troponin 

Atellica VTLi system

Nå er det endelig mulig! Det lille håndholdte Atellica VTLi-instrumentet gir troponin-resultater med høy følsomhet på bare åtte minutter med en blodprøve tatt i pasientens finger. Atellica VTLi er det første CE-godkjente instrumentet for pasientanalyse av høysensitivt troponin I. Dette vil hjelpe helsepersonell til å diagnostisere og behandle hjerteinfarkt enda raskere. Testresultatene er sammenlignbare med troponin-resultatene fra medisinske laboratorier som analyserer høysensitivt troponin.

Cardiovascular In-vitro Laboratory Testing

Kardiovaskulære In-vitro laboratorietester

Vi tilbyr en bred portefølje av kardiologiske biomarkører og instrumenter som hjelper deg med å ivareta dine pasienter gjennom hele det kardiologiske sykdomsforløpet.  Svært sensitiv troponin I gir en økt følsomhet for identifisering av akutt hjerteinfarkt, og dermed kan tidsintervallet mellom den første og andre troponinmåling forkortes. Dette kan forkorte diagnosetiden, og pasienter kan velges raskere og lengden på oppholdet på akuttmottaket kan reduseres.

IT- og digitale løsninger

Samle alle kardiovaskulære undersøkelser fra forskjellige bildebehandlingsutstyr og fra alle enheter i regionen i ett system. Gi brukerne tilgang basert på autorisasjonsregler. Bruk de inkluderte smarte verktøyene med automatisk sammenligning mellom pasientens resultater fra undersøkelsen og referanseverdier for både voksne og barn. Få forslag til svar umiddelbart. 

Al-Pathway Companion

AI-Pathway Companion er et system for klinisk beslutningsstøtte, basert på kunstig intelligens. Systemet kan hjelpe klinikere til å stille riktig diagnose og gi korrekt behandling i pasientforløpet. Verktøyet kan bidra til å standardisere og redusere variasjon, slik at alle får en mer ensartet behandling. Systemet skal kunne besvare spørsmål som: Hvor er min pasient i forløpet? Hva er den rette diagnosen? Hva er den rette behandlingen? På sikt vil systemet kombinere pasientdata fra bilder, patologi, lab og genetikk.

3