eHelse-løsninger
Visste du at Siemens Healthineers er en av få tilbydere av løsninger for sikker deling av helseopplysninger mellom aktører i helsevesenet?

eHelse-løsninger
 
Kontakt oss
eHealth solution
Samhandling basert på åpne standarder

Man velger komponenter som oppfyller behovene på best måte og integrerer disse mot eksisterende systemer. Vi kan skalere løsninger fra sykehusnivå opp til regionalt og nasjonalt nivå.

eHealth solutions - Networking health with care
A smart eHealth solution for Steiermärkische Krankenanstalten, Austria –

eHealth IHE compliant infrastructure connecting to the Electronic National Health Record

Har du dokumenter, bilder eller andre pasientdata i ulike systemer? Er informasjon spredt mellom ulike sykehus og helseforetak? Trenger du å tilgjengeliggjøre informasjon for henvisere og/eller pasienter?

 Vi har en omfattende kompetanse og portefølje som følger IHE sine anbefalinger til etablerte standarder innen helsekommunikasjon. Våre komponenter er godt utprøvd og utgjør blant annet en vesentlig del av den nasjonale samhandlingsløsningen (ELGA) implementert i Østerrike.

Ved å velge samhandling basert på åpne standarder muliggjør man et leverandøruavhengig økosystem som kan tilknyttes eksisterende og nye systemer.

 

Related Products, Services & Resources