Bred analysemeny. Høy kapasitet.

Atellica Solution, vår innovative løsning innen klinisk kjemi og immunkjemi, gir deg resultater du kan stole på.
over 200 analyser være tilgjengelige i løpet 2019

Atellica Solution gir deg fleksibilitet til å imøtekomme nye testbehov med over 40 analyser under utvikling

 • Noen av de viktigste nyhetene inkluderer høysensitiv Troponin I (TnIH), frie lette kjeder (FLC-K og FLC-L) og Aktivt B12 (AB12)
 • Atellica Solution gir deg raske, nøyaktige resultater på en enkelt plattform

Se hele menyen her

Jeg vil ha mer informasjon

Banebrytende prøvehåndtering


sample management whitepaper

Med høy grad av fleksibilitet og revolusjonerende prøvehåndtering gir automasjonsklare Atellica Solution raske, kvalitetsresultater for analyser innen immunkjemi- og klinisk kjemi.

 • Hasteprøver blir alltid aspirert innen 60 sekunder etter første strekkodeavlesning
 • Atellica Magline, det hurtige toveis transportbåndet, lar hasteprøver forbigå rutineprøvene
 • Enkeltvis prøvehåndtering gir forutsigbare og konsistente svartider og TAT

Gå til skjemaet nedenfor for å få tilsendt fagartikkel om den banebrytende prøvehåndteringen

Høysensitiv Troponin I (TnIH)


TnIH

10 minutters høysensitiv Troponin I test (TnIH) for raskere diagnostikk

 • En reell høysensitiv Troponin I metode som oppfyller alle gjeldende retningslinjer
 • Bedre sensitivitet og presisjon i nedre måleområdet gjør det mulig å måle små, men kritiske endringer av serielle troponin I-verdier
 • Bistår klinikere til rask og trygg vurdering av det videre forløpet for pasienter med brystsmerter

Lær mer om høysensitiv Troponin I (TnIH) nå

Raske svar på serologiske tester


Comprehensive menu for early detection of infectious diseases

Tidlig påvisning av infeksjonssykdommer

 • Gir nøyaktige testresultater med engangstipper for å eliminere krysskontaminering
 • Bidrar til bedre pasientforløp med analyser som HBsAg II, CHIV, HCV og syfilis, alle designet for høy sensitivitet, presisjon og nøyaktighet
 • Forbedrer effektiviteten ved hjelp av HBsAg SMART-algoritme som bidrar til å redusere antall reanalyseringer og forkortet TAT

Gå til skjemaet nedenfor for å få tilsendt fagartikkel om de kliniske fordelene ved HBsAg II

Fyll ut skjemaet nedenfor for å lære mer

Ved å fylle ut informasjonen nedenfor kan du bli kontaktet av en salgsrepresentant eller få tilsendt mer informasjon om banebrytende prøvehåndtering.

*Required