Digitalisering av helsesektoren
Behovet er stort for at helseopplysninger er tilgjengelig for helsepersonell på tvers av virksomheter, slik at innbyggerne ikke utsettes for unødvendig risiko eller påføres skader.

Pasienter og brukere har behov for å møte en helsetjeneste som fremstår helhetlig og koordinert, skriver direktoratet for eHelse i sitt veikart for realiseringen av én innbygger – én journal.

Pasientene bør få mulighet til å ta en mer aktiv rolle og ha oversikt over egne helseopplysninger. De bør også ha mulighet til å kunne samhandle med helsepersonell og oppleve at helsetjenesten samspiller med andre offentlige tjenester slik at offentlig sektor fremstår samordnet.

Fokus i fremtidige løsninger bør også være prosess- og beslutningsstøtte. Gode løsninger for samhandling er vesentlig for å understøtte sammenhengende tjenester og helhetlige pasientforløp.

Siemens Healthineers er engasjerte og utålmodige når det gjelder Norges digitale helseløsninger. Teknologien finnes, og gode løsninger dukker opp i andre land, som blant annet i Østerrike. Hør hva vi mener, og om vårt samarbeid med Tirol Klinikken i videoen under.

Videoen ble tatt opp under konferansen EHIN høsten 2017, der Siemens Healthineers var en av utstillerne.