Løsninger for eHelse
Portefølje med etablerte standarder innen helsekommunikasjon

Har du dokumenter, bilder eller andre pasientdata i ulike systemer? Er informasjon fragmentert og kanskje spredt mellom ulike sykehus og helseforetak? Trenger du å tilgjengeliggjøre informasjon for henvisere og/eller pasienter?

Visste du at Siemens Healthineers er en av få tilbydere av løsninger for sikker deling av helseopplysninger mellom aktører i helsevesenet?

Vi har en omfattende kompetanse og portefølje som følger IHE sine anbefalinger til etablerte standarder innen helsekommunikasjon. Våre komponenter er godt utprøvd og utgjør blant annet en vesentlig del av den nasjonale samhandlingsløsningen (ELGA) implementert i Østerrike. Ved å velge samhandling basert på åpne standarder muliggjør man et leverandøruavhengig økosystem som kan tilknyttes eksisterende og nye systemer.

 

Man velger komponenter som oppfyller behovene på best måte og integrerer disse mot eksisterende systemer. I tillegg tilbyr vi åpne grensesnitt for utvikling av ytterligere applikasjoner etter behov. Vi kan skalere løsninger fra sykehusnivå opp til regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg til infrastrukturkomponenter tilbyr vi portalløsninger for henvisere og pasienter. Og alt oppfyller de høyeste krav til informasjonssikkerhet.

Nysgjerrig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Se video om eHelse-løsninger fra Siemens Healthineers