Infeksjonsserologi

Tilpassede automatiserte løsninger for sikker bloddonor screening. Gjør det mulig å oppdage infeksjonssykdommer tidlig. Pålitelige analyser for infeksjonstesting som inkluderer HIV, HBsAg og HSV og gjør din IDD testmeny komplett.


Share this page: