Om Siemens Healthineers
Engineering success. Pioneering healthcare.

Helsesektoren er i endring. Det gir nye utfordringer for aktører og institusjoner i Helse-Norge. Utviklingen går i en retning der flere enheter konsolideres for å finne balansen mellom forbedret kvalitet og reduserte kostnader. I fremtiden vil det være færre yrkesaktive, som skal pleie stadig flere eldre. For å gi alle det helsetilbudet de trenger, kreves en helhetlig tankegang der man jobber for å skape bedre resultater med mindre ressurser.

 

Vårt mål å være en partner du kan stole på, som kan hjelpe deg med å oppnå klinisk ekspertise, operasjonell effektivitet og finansiell lønnsomhet.

 

For å leve opp til våre ambisjoner, jobber vi for å finne løsninger på de vanskelige spørsmålene. Vi må sammen tenke nytt for å ha et bærekraftig og godt helsevesen også i fremtiden. 

 

Det er nå vi former fremtidens helsevesen.  

 


Avansert teknologi
Fra teknologiske produkter og tjenester til en teknologisk helsesektor..

Verdi

Bruk av diagnostisk presisjon til å skape verdibasert pleie.

Partnerskap

Videreføring av partnerskap innen forskning og utvikling til forretningspartnerskap.


Share this page: