Atellica® DCA Analyzer 3 modules

Effektiviser diabetesbehandlingen med Atellica DCA 

Spar tid med en trygg pasientnær analyse for HbA1c og albumin/kreatinin-ratio

Diabetes er en av de største globale helseproblemene i vår tid. Sykdommen blir stadig mer utbredt og flere lever i dag med uoppdaget diabetes.

Det er påvist at pasientnær testing av HbA1c er mer effektivt enn andre testmetoder. Umiddelbare testresultater gir mulighet for direkte rådgivning, noe som bidrar til forbedret diabeteskontroll både for pasient og kliniker.

Atellica® DCA Analyzer1 er en nyskapende løsning som dekker dine behov og setter en ny standard for hva man kan forvente av en pasientnær diabetesløsning.


Forestill deg friheten til å velge din optimale arbeidsflyt, tilpasset dine behov. Og forestill deg friheten til å standardisere denne i din organisasjon.

Atellica DCA er en forbedret utgave av den godt etablerte DCA Vantage med den samme gode analysekvaliteten. Det pasientnære analyseinstrumentet er kompakt, lite og bærbart og gir raske resultater av høy kvalitet. Dette bidrar til å effektivisere og standardisere arbeidsflyten, noe som igjen forbedrer produktiviteten. Samtidig tilbyr Atellica DCA god klinisk ytelse for å bedre pasientbehandlingen.

Velkjent immunoassay-teknologi gir pålitelig ytelse og god presisjon i hele analyseområdet. Tilby et bedre behandlingsprogram for diabetes ved å effektivisere hverdagen til helsepersonell, klinikere og pasienter med nye Atellica DCA.


Forbedret arbeidsflyt gir bedre pasientopplevelse

  • Atellica DCA tilbyr nøyaktige resultater på bare 4 minutter, den er lett å plassere og er designet for å effektivisere diabetestesting og gi økt kontroll til både pasienter og helsepersonell.
  • Lite prøvevolum, raske resultater og evnen til å behandle hemolyserte prøver reduserer faren for preanalytiske feil, i tillegg til at man slipper å utsette pasienter for unødvendige hudpunksjoner.
  • BInnebygde trendgrafer gir mulighet til å følge pasienten, forenkler beslutningstakningen og muliggjør en bedre brukeropplevelse for den enkelte pasient.
  • Atellica DCA bruker vår patentbeskyttede Auto-Checks™-teknologi og kjører interne kvalitetskontroller og systemkalibreringer som forhindrer tap av prøver og feilaktige resultater.
  • Med sikker tilkobling til elektronisk pasientjournal, via WiFi- eller Ethernet-tilkobling, gir Atellica DCA ekstra trygghet og reduserer muligheten for menneskelige feil.
  • Benytt våre elektroniske interaktive opplæringsmoduler for å opprettholde og vedlikeholde kunnskap.
Data Security Lock icon

ID-link for sammenkobling av pasientprøve og reagenskassett er et innebygd verktøy for å unngå feilidentifikasjon av prøver.

Watch time savings icon

Hepariniserte kapillærrør med en prøvestabilitetstid på 4 minutter.

Certification Reduced Errors Ribbon icon

Påvirkes ikke av hemolyserte prøver og kan bidra til å redusere preanalytiske feil.

Training Certification Graduation Cap icon

Lett tilgjengelig og interaktivt opplæringsinnhold.

1
2
3