SOMATOM go.All
Ease all your CT demands

SOMATOM go.All
 
Kontakt oss
Slices64 (IVR)
Rotation timesup to 0.33 s
Tube7.0 MHU (17.5 MHU equivalent value)
Power75 kW (187 kW equivalent value with SAFIRE1)
High voltage70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 kV
mAup to 825 mA
z-coverage2.2 cm
Max. table loadup to 300 kg
Iterative reconstructionSAFIRE

 

SOMATOM® go.All has a patient table with a scannable range up to 160 cm that can hold up to 227 kg. The table is equipped with newly designed accessories such as a paper roll holder, an infusion stand, and a storage box on the side.

Upgradable to the table that can hold up to 300 kg and has an extended scannable range of 200 cm.
 

Related Products, Services & Resources

1In clinical practice, the use of SAFIRE may reduce CT patient dose depending on the clinical task, patient size, anatomical location, and clinical practice. A consultation with a radiologist and a physicist should be made to determine the appropriate dose to obtain diagnostic image quality for the particular clinical task.

Produktene/egenskapene som er vist på denne websiden er ikke kommersielt tilgjengelig i alle land. På grunn av lovverk kan den fremtidige tilgjengelighet ikke garanteres. Kontakt din lokale Siemens Healthineers-organisasjon for flere detaljer.

Uttalelser fra Siemens' kunder beskrevet her er kunder baserer seg på resultater som ble oppnådd i de respektive spesifikke omgivelsene hos kunden'. Siden det ikke finnes et "typisk" sykehus og resultatene er avhengige av forskjellige variabler (som for eksempel størrelsen på sykehuset, behandlingssammensetning, graden av IT integrering) kan det ikke garanteres at andre kunder vil oppnå samme resultater.