2D: QUANT QCA/QVA/LVA

Omschrijving
De optie Quant kan de functies QCA / QVA / LVA omvatten. QCA (Quantitative Coronairy Analyse) en LVA (Left Ventrikel Analyse) worden toegepast bij cardiologische procedures zoals CAG/PCI. De toepassing QVA (Quantitative Vessel Analyse) wordt bij radiologische angioprocedures toegepast. De toepassing QCA en QVA geeft u in het 2D beeld een berekening en weergave van een stenose in het vat. De toepassing LVA geeft u een berekening en weergave van de Ejection Fraction en Wall movement van de linker ventrikel.

Leerdoelen
Het doel van deze training is dat de medewerkers hun kennis en vaardigheden van de "Quant" workflow(s) verkrijgen of optimaliseren.

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om met "Quant" een correcte Vessel Analysis te verrichten, deze uit te lezen en deze kan toepassen tijdens de angioprocedure

Doelgroep
Cardiologen, HCK verpleegkundigen, Radiologen, Angiolaboranten

Inhoud

Toepassing workflows van de QVA op de Artis werkmonitor in de bedieningsruimte of aan de onderzoekstafel.
O.a. de volgende onderwerpen zullen behandeld worden:

  • Diverse Calibratie methoden
  • Artery contour detectie
  • Uitvoeren van een Stenose meting
  • Diameter en lengte bepaling van een Stent
  • Reference diameter
  • Correct contour
  • Creëren en opslaan van een Report
  • DSA (Angio) toepassing (indien relevant en licentie DSA aanwezig)

Voorwaarden
Minimaal 2 deelnemers
Maximaal 5 deelnemers

Basis angio kennis is bij de deelnemers aanwezig.
Ervaring gebruik van het Artis angiosysteem.
Deze training is op elk Artis systeem met een QUANT licentie mogelijk.

Vorm
Combinatie klassikaal en praktisch op het systeem mbv bestaande angiobeelden (Cardiologie of Radiologie) en eventueel begeleiding tijdens CAG/PCI procedures.

Duur
4 uur

Locatie
On-site

Taal
Nederlands