POC extensieve topicsGerichte informatie over relevante point-of-care onderwerpen, van casestudy's tot klinische informatie

Van spoed tot artsenpraktijk - therapeutische beslissingen kunnen onmiddellijk genomen worden en resulteren in verbeterde klinische resultaten, verhoogde patiëntenveiligheid en -tevredenheid