Dual Source CT Scanner

De SOMATOM Drive en SOMATOM Force gaan verder dan het eenvoudig toevoegen van detectorrijen en doen dit door tegelijkertijd twee röntgenbronnen en twee detectoren te gebruiken.