MAGNETOM Trio Tim - Abdomen

University Hospital Grosshadern, Munich, Germany |  2009-07-27